A 2012. ÉV PROGRAMJA

(VÁLTOZHAT)

 

 

 

            január19. csütörtök                      - Noseda Tibor: SzentAgáta sírfelirata és De sancta Agatha martyre c. himnuszának

                        ősbemutatója és DVD felvétele a Szervita templomban

 

                       

Dr. Göblyös Péter, a Radiológiai Klinika főorvosa felkérésére írta karnagyunk, Noseda Tibor a Sírfelirat és a Himnusz c. négyszólamú, latin nyelvű

műveit Szent Agáta, a mellrákosok védőszentje tiszteletére.

A két kórusművet 2012 jan 19-én adta elő a Fővárosi Énekkar a Szervita templomban Noseda Tibor vezényletével, orgonán közreműködött Kiss Zsolt.

Az előadásról DVD-felvétel is készült.

Karnagyunk a két művet a 100 éves Fővárosi Énekkarnak ajánlotta.

 

Dr Göblyös Péter véleménye a darabokről:

„A Sírfelirat annyira emelkedett, méltóságteljes, és amellett könnyen megtanulható, hogy ebből valószínűleg „sláger” lesz.

A Himnusz rendkívül érdekes ötvözete a régies, gregorián-szerű zsoltárdallamoknak és a merész, de nagyon jól hangzó modern harmonizálásnak.”

Az egész magyar egészségügy és a rákellenes mozgalom háláját és köszönetét fejezi ki Noseda Tibornak, Kiss Zsoltnak és a Fővárosi Énekkarnak.

                        Sírfelirat_33.jpg (274886 bytes)

 

            Himnusz_33.jpg (278967 bytes)

                       

 

                        _________________________________________________________________________________________________________________________

 

Ápr. 27.      a Soldanella olasz vendégkórus fogadása a Szervita templomban

 

_________________________________________________________________________________________________________________________

 

Júl. 3.                  MÜPA: Brahms Német Requiemjének előadása

                        Közreműködik: Boston Youth Symphony Orchestra

                        Vezényel: Federico Cortese

 

Július 3-án, kedden este adta elő Brahms Német Requiemjét a Boston Youth Simphony és a Chorus Hungaricus, Federico Cortese vezényletével

Federico Cortese-ben kiváló karmestert ismertünk meg. Erőssége az energikus, precíz vezénylés, a dallamok kiemelése.

A Chorus Hungaricus
- az Alba Regia Vegyeskarból - Székesfehérvár, karnagy: Kneifel Imre,
- a Fővárosi Énekkarból - Budapest, karnagy: Noseda Tibor,
- a Corvinus Egyetem Prelude Vegyeskarából - Budapest, karnagy: Kabdebó Sándor
- és a Psalterium Hungaricumból - Budapest, karnagy: Arany János
állt össze. Mind a négy amatőr kórus jól felkészült, ezért elég volt az előadás előtti hétvége az összehangolódáshoz, amit Kabdebó Sándor irányított.

Adrian Eröd (Ausztria) szépen énekelte a bariton szólót. (Sajnos - neve ellenére - nem beszél magyarul).

A közönség lelkesen fogadta a művet, hosszú percekig ünnepelte az előadókat.

Mindannyiunk számára emlékezetes este volt.

 

 

A zenekar és az énekkar

 

 

A zenekar és a nézők

_______________________________

Szeptember 22.  Magyar Örökség Díj

Hír a Komolyzenei Portálon:

A Magyar Örökség-díj Bírálóbizottságának javaslatára a Fővárosi Énekkar a mai napon a Magyar Örökség része lett.

A Magyar Tudományos Akadémia Dísztermében rendezett ünnepséget Hámori József akadémikus, a Bizottság elnöke nyitotta meg. Ezután Fekete György, a Bizottság alelnöke elmondta, hogy az Örökség aranykönyvébe ezúttal bekerülő hét díjazottat közel 1000 jelöltből választották ki.

A megnyitó után a kórus rövid fellépésével kezdődött a program, Kodály Köszöntő-jét és az Adventi ének-et adták elő. A laudációt Zelinka Tamás zenepedagógus mondta el, majd a kórus nevében Ugrin Gábor korábbi és Noszeda Tibor jelenlegi karnagy vette át az oklevelet és az aranyérmet. Az elismerést a kórus egy Liszt mű, a Cantantibus organis ihletetten szép előadásával köszönte meg.

Ezt követően került sor a további díjazottak (mely ide kattintva tekinthető meg) köszöntésére.

Zelinka Tamás laudációja:

MAGYAR ÖRÖKSÉG DÍJAT KAPOTT A 100 éve alapított FŐVÁROSI ÉNEKKAR*

 Tisztelt Ünneplő Közönség!

 2012. október 15-én lesz 100 éve, hogy tanítókból, énektanárokból és karvezetőkből megalakult a Székesfővárosi Énekkar, a Fővárosi Énekkar jogelőde Sztojanovits Jenő énektanár, zeneszerző, a Magyar Dalszövetség országos karnagyának vezetésével. Az akkori városvezetés ezzel a döntésével nemcsak azt a szándékát fejezte ki, hogy erre a kórusra a főváros zenei életében szükség van, de azt is, hogy az Énekkar tagjai minél többen a főváros oktatási és kulturális életét segítő közalkalmazottak soraiból kerüljenek ki. Örömmel regisztrálhatjuk, hogy a kórus gerincét 100 év után is olyan lelkes budapestiek alkotják, akik a karéneklést nemcsak szívvel-lélekkel kedvelik, de rendületlenül hisznek az énekkari lét semmi máshoz nem hasonlítható szépségében.

Elmondhatjuk azt is, hogy a kórust a kezdetektől fogva zenei életünk legjobbjai vezették: Sztojanovics Jenőt nyugdíjba vonulása után Kacsóh Pongrác, majd Karvaly Viktor követte, de szintén csak a nagyrabecsülés hangján szólhatunk Péter József, Pődör Béla, Dobray István, Ugrin Gábor, Takács László, Csík Miklós, id. Sapszon Ferenc, Dinyés Soma, Székely Miklós odaadó művészi és szervező munkájáról éppen úgy, mint a jelenleg regnáló Noseda Tibor zeneszerző-karnagy példaértékű teljesítményéről. Örömünkre a felsorolt karnagyok közül öten velünk ünnepelik majd a centenáriumot, és köszönthetik azokat, akik közül számosan évtizedek óta hűséges és áldozatos tagjai a Fővárosi Énekkarnak.  

A Fővárosi Énekkar megalakulásakor az oratórium-kultúra művelését és terjesztését tűzte zászlajára, melynek bizonyságaként már a bemutatkozó koncerten elénekelték Mozart Requiemjét szép sikerrel, gyors fejlődést ígérve. Ezt később követték az oratórikus irodalom olyan nagyszabású remekei, mint Bach: János passiója, Haydn Teremtés és Évszakok című oratóriuma, Brahms, Dvořák és Verdi Requimje, Liszt Ferenc, Bartók Béla, Kodály Zoltán, valamint Lajtha László, Sugár Rezső, és Farkas Ferenc zenekari kíséretes művei. Az oratórikus koncertek karmesterei közül kiemelkedik Kodály Zoltán, Dohnányi Ernő, Bárdos Lajos, Ferencsik János, továbbá Otto Klemperer, Richard Strauss, Arturo Toscanini, és Bruno Walter szereplése.

100 év krónikájából nehéz kiválasztani a legsikeresebbet, de talán nem tévedek nagyot, amikor arra az 1934. október 21-én és 22-én Bécsben, illetve Budapesten megtartott előadása emlékezem, melyeken Kodály Psalmus Hungaricusát és Beethoven IX. szimfóniáját Arturo Toscanini vezényelte a Bécsi Filharmonikusok élén, s aki az előadás után - számos pályatársához hasonlóan - a legnagyobb elragadtatással méltatta az együttest. A monumentális kórusművek mellett a Fővárosi Énekkar sohasem nélkülözte repertoárjából a kíséretnélküli alkotásokat sem, melyek szerzői sora a reneszánsztól napjainkig ível. A hosszú és gazdag krónikából most Kodály Zoltán 1934. március 17-i szerzői estjére emlékeztetek, melyen Báthy Anna és Palló Imre dalokat, népdalfeldolgozásokat énekelt, a Székesfővárosi Énekkar pedig Karvaly Viktor vezényletével bemutatta az Este című vegyeskart, a teljes Pange linguát, és két új kórust: a Nagyszalontai köszöntőt és a Mátrai képeket. Erről a koncertről jegyezte meg Tóth Aladár, hogy Kodály szerzői estjein egyre többször és egyre diadalmasabban hangzik fel az emberi hang, az ének.

 A Kórus művészi munkáját számos alkalommal ismerték el rangos szakmai címekkel, díjakkal. Példaként említem a széles körű és megújuló műsorválasztás és a különböző stíluskörök jelentős alkotásainak előadásáért megítélt Kiváló Együttes és a Hangversenykórus kategória-minősítő címet, továbbá a Budapestért–díjat, melyet a hazai zenei életében végzett magas színvonalú alkotóműhelyi munkáért, a fővárosi énekkari mozgalomban vállalt vezető szerepért, továbbá a hagyományápoló és az újító törekvésekért kapta az együttes 2002-ben, megalakulásának 90. évfordulóján.  

Örömmel jegyzem meg, hogy a felsorolt méltatások minden szava most a 100. születésnapon, a Magyar Örökség Díj odaítélésének az évében is változatlanul jellemzik a kórust, amely a magyar történelem drámai korszakai okozta kényszerű veszteségeken is mindig felül tudott emelkedni. 

A Fővárosi Énekkar, ahogy a Budapestért Díj átvételekor, úgy most is énekszóval köszöni meg az adományozó nagylelkűségét és emlékezik mindazokra, akik az elmúlt évtizedekben sokat tettek a Kórus továbbéléséért, fennmaradásáért, sikeréért.

És hogy ez a további években, évtizedekben is így legyen, idézem a Fővárosi Énekkart nagyrabecsülő és többször vezénylő Bárdos Lajos latin jókívánságát** a Fővárosi Énekkarért szintén lelkesedő Lukin László fordításában:

Cantemus,
 quia cantare bonum est –
Cantemus,
 quia cantare iucundum est –
Cantemus,
 quia cantare amantis est. 

Csak énekelj,
 mert az ének jó dolog!
Csak énekelj,
 mert az ének víg dolog!
Csak énekelj,
 mert az énekben szív dobog!

  *Elhangzott a Magyar Örökség Díj hatvannyolcadik díjátadó ünnepségén, 2012. szeptember 22-én az MTA Dísztermében.  

** Verba et voces: Bárdos Lajos. A vegyeskari Cantemus Debrecen Város Tanácsának felkérésére készült 1977-ben.

kbz hozzászólása a Komolyzenei Portálon:

A hírben igyekeztem röviden leírni az eseményeket. Itt, a hozzászólásban legyen szabad néhány személyes gondolatot hozzáfűznöm.
Mindenek előtt szívből gratulálok a kórusnak, és nagyon remélem, hogy ez a kitüntető cím segíteni fogja a további munkájukat.
A díj jelentőségét jól mutatja, hogy máris milyen sok tagot mozgatott meg, azt hiszem még soha nem láttam a kórust ilyen nagy létszámban megjelenni.
Talán a tagtoborzásban is előnyt jelenthet, ha új, titulusukat is használhatják.
Mivel a Portál olvasói elég sokat tudhatnak a Fővárosi Énekkarról, remélem, sokan vagyunk, akiknek ez a díj különösen nagy örömet szerzett.
Kedves Karnagy Úr, kedves Kórus-tagok! További eredményes munkájukhoz sok sikert kívánok - egyelőre a következő 100 évre...

_______________________________

1912-2012

Szeretettel meghívjuk tisztelt vendégeinket, volt énekeseinket és barátainkat a

 

FŐVÁROSI ÉNEKKAR

100 ÉVES

  

fennállása alkalmából  rendezett hangversenyünkre

2012. október 20-án, szombaton 17. 00 órára a Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium Dísztermébe.

(Bp., XI. Villányi út 27.)

 

16. 00 órától filmösszeállítást tekinthetnek meg a kórus életéről.

  

Az est fővédnöke:

Tarlós István
főpolgármester

 

Védnöke:

Kodály Zoltánné

 Kodály Zoltán tiszteletére
születésének
130. évfordulóján

MŰSOR:

 

Kodály Zoltán:                           Köszöntő
Kodály Zoltán:                     Pange Lingua
Kodály Zoltán:                     Adventi ének
Liszt Ferenc:               Cantantibus organis
Liszt Ferenc:             Inno a Maria Vergine
Kodály Zoltán:                  Szép könyörgés
Noseda
Tibor:         Szent Agáta sírfelirata
Noseda
Tibor:   De Sancta Agatha martyre
Kodály Zoltán:               114. Genfi zsoltár

 

Közreműködik:

Besenyei Éva        szoprán
Bartl
Erzsébet      orgona
Kocsis Andrea  hárfa

 

Vezényel:

Noseda Tibor

 

Támogatók: Budapest Főváros Önkormányzata

MedicalDiary Kft.

Budapesti Művelődési Központ

Fővárosi Kórusokért Alapítvány

 

A belépés díjtalan

__________________________________

Egy beszámoló a Komolyzenei Portálról:

Két centenárium  
A sors különös szeszélye két hangversenyt hozott egy napra: az egyiken a Fővárosi Énekkar századik születésnapját ünnepelhettük, a másikon John Cage amerikai zeneszerző születésének századik évfordulóján hallgathattunk meg egy tucatnyit gazdag életművéből. S mint az alábbi kis írásból látható lesz, ezzel ki is merült a két halmaz közös része, minden más szempontból nagyon eltérő volt az események hangulata, jellege.

2012. október 20, 17 óra
Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium Díszterme
A 100 éves Fővárosi Énekkar hangversenye

A lenyűgözően kerek évfordulóját ünneplő kórus megkapta azt az elismerést, amelyet százéves működése alapján megérdemelt: a koncerten megjelent Kodály Zoltánné Péczely Sarolta, köszöntőt mondott Csomós Miklós a főváros oktatási és kulturális ügyekért felelős főpolgármester-helyettese, Margittai Katalin, a Budapesti Művelődési Központ igazgatója, Somogyváry Ákos, az Erkel Ferenc Társaság elnöke, a KÓTA Választmányának elnöke és Hauer Balázs, a Szervita Kórus tagja.

Örvendetes, hogy a kórus ismét mozgósítani tudta tagjait, nagy létszámmal tudott felállni, hangzásuk telt és kiegyenlített volt. Nyilván nem véletlen, hogy egész műsorukat magyar szerzők kórusműveiből állították össze, Kodály és Liszt művek mellett a jelenlegi karnagy, Noseda Tibor két kórus-kompozíciója is elhangzott. S bár egy ilyen ünnepi megemlékezésről szóló beszámolóban nem biztos, hogy illendő az előadások színvonalának elemzése, mégis szabadjon megjegyeznem, hogy számomra a legnagyobb zenei élményt a hivatalos program zárószámának, Kodály 114. Genfi zsoltárának a kivételesen szép előadása jelentette.

Az előző mondatban azért tettem az élmény szó elé a "zenei" jelzőt, mert volt az estének egy másik, legalább olyan szép emberi momentuma is, amikor a kórust korábban hosszú éveken át vezető - s az idén nyolcvanegyedik életévébe lépő - Ugrin Gábor vette át a kórus irányítását. Egyetlen Kodály kórust vezényelt: a Szép könyörgést. S hogy a néhány perc még szebbé váljék, az énekléshez ekkor csatlakoztak a kórus megjelent korábbi tagjai is.

kbz - 2012. október 21. 21:39
 

 

Meghívó Kodály-emlékkoncertre
 
Kodály ZoltánA Budapesti Művelődési Központ meghívja Önt 2012. november 4-én 17.00 órára a Szent Margit Gimnázium Dísztermében rendezendő KODÁLY ZOLTÁN-emlékkoncertre.

Időpont: 2012. november 4.
Helyszín: Szent Margit Gimnázium (Budapest XI., Villányi út 5–7.)
 

A belépés díjtalan.

Fellépnek

Budapesti Vándorkórus

BUDAPESTI VÁNDOR KÓRUS
Művészeti vezető: Németh Zsuzsanna

Műsoron:

Bárdos Lajos: II. Népdalrapszódia
Vezényel: BATI ZOLTÁN

Kodály Zoltán: Mátrai képek
Kodály Zoltán: Kállai kettős

Vezényel: NÉMETH ZSUZSANNA

Bárdos Lajos Vegyeskar

BÁRDOS LAJOS VEGYES KAR
Művészeti vezető: Somorai Eleonóra

Műsoron:

Kodály Zoltán: Jelige
Bárdos Lajos: Kodály köszöntése
Kodály-Kistétényi: Esti szellő
Kodály-Kistétényi: Tavasz
Kodály Zoltán: Öregek
Kodály Zoltán: Ádám hol vagy
Kodály Zoltán: Sík Sándor Te Deuma

Szólót énekelnek: Némethné Kvács Ildikó,
Háry Katalin,
Bárdos Borbála,
Háry József,
Németh Gábor,
Őrfalvi Aladár
Zongorán közreműködik: Arató Ágnes
Vezényel: SOMORAI ELEONÓRA

Fővárosi Énekkar

FŐVÁROSI ÉNEKKAR
Művészeti vezető: Noseda Tibor

Műsoron:

 Kodály Zoltán: Köszöntő
Kodály Zoltán: Pange lingua
Kodály Zoltán: Adventi ének
Kodály Zoltán: 114. genfi zsoltár

Vezényel: NOSEDA TIBOR

Műsorvezető: Zelinka Tamás

A belépés díjtalan.

Szent Margit GimnáziumSzent Margit Gimnázium

cím: Budapest, 1114 Villányi út 5-7.
telefon: (06 1) 381 0909
fax: (06 1) 381 0904

iskola@sztmargitgimi.sulinet.hu


 

Információ:  Vadócz Zsuzsa,
telefon: 371-2783,
e-mail: muveszetek@bmknet.hu.

A program támogatója:

0Balassi_logo_hun_nagyKözigazgatási és Igazsgügyi Minisztérium

___________________________________

December 17:  kórus karácsony